Dotcomwebdesign.com
APRS door PE1MEW

www.hamnet.be
APRS > NEWn-N paradigm > NEWn-N uitgelegd

NEWn-N uitgelegd

In de volgende hoofdstukken leggen we uit wat Paradigm betekend.

Omdat het routing mechanisme dat met paradigm komt afwijkt van de bestaande routing mechanismen wordt het WIDEn-N paradigm als 'NEWn-N' aangeduid.

Het APRS Basisprincipe

Wat weten we uit ervaring?

  • APRS kan op RF alleen in het lokale gebied goed functioneren.
  • Er is een 1200 Bd kanaal beschikbaar dat wordt gedeeld met alle andere gebruikers in de buurt.

Het systeem kan alleen functioneren wanneer de gebruikers:

  • begrijpen hoe het werkt
  • weten wat de werkingsgrenzen zijn
  • weten dat het niet werkt wanneer je “verzuipt” in de QRM veroorzaakt door packets van stations die zich op grote afstand bevinden.

Doelstellingen van APRS

Met de komst van Paradigm zijn de doelstellingen voor APRS ook bijgesteld.

Het primaire doel van APRS is om lokaal in een korte tijd en in eenbegrenst gebied een tactisch overzicht te geven van positiebakens. De positiebakens dienen via I-Gates * naar het Internet te wordendoorgevoerd om daar een overzicht van een groot gebied mogelijk temaken.


* Digipeaters die gekoppeld zijn aan het Internet

Deze doelstelling vertaalt zich als volgt:

  • Een Net-doorlooptijd van 10 minuten voor lokale verbindingen (direct of via 1 digi)
Dit betekend dat je binnen 10 minuten nadat je jou APRS systeem hebt ingeschakeld een volledig beeld hebt van alle APRS activiteiten in jou omgeving.
  • Een Net-doorlooptijd van 30 minuten voor regionale verbindingen
Dit betekend dat je binnen 30 minuten nadat je jou APRS systeem hebtingeschakeld een volledig beeld hebt van alle APRS activiteiten in jou regio.
 
  • Een 1200 Baud systeem dat als regionaal opstapkanaal fungeert.
Dit opstap kanaal kan zijn op 2 meter (144.800 MHz, voor heel Europa gecoördineerd) of 70 cm (430.5125 MHz, alleen voor Nederland gecoördineerd ) Afhankelijk van het aantal mobiele stations, zij zullen de zwaarste belasting maken, kunnen er gemiddeld ca. 60 gebruikers worden ondersteund.

Uitgangspunten bij NEWn-N in Nederland


Berichten van gebruikers dienen door het toepassen van APRS-IS (APRS internet servers zoals FINDU, APRS.FI, en DB0ANF) tussen de lokale gebruikersgroepen te worden uitgewisseld. Mobiele stations dienen door het lokaal uitzenden van gestandaardiseerde objectinformatie te worden ondersteund.

Door de beperkte bandbreedte is, ondanks de aanwezige technische mogelijkheid, APRS niet geschikt om via RF (op dezelfde QRG) positiebakens over grote afstanden te verspreiden.

Het heeft het geen zin om bakens via RF uit te zenden waarbij het daarvoor beschikbare aantal hops wordt gebruikt. Dit maakt voor de gebruikers de beschikbare bandbreedte alleen maar kleiner en wordt als QRM ervaren.

Zelf-regulering

We zijn als Radiozendamateurs goed in staat onze zaken zelf te regelen. (Hamspirit !)
Inmiddels is de specificatie van de APRS Working Group (TAPR) V1.0.1. met de aanvullingen en wijzigingen daarop als internationale standaard erkend en geaccepteerd door de IARU Region 1. Daarmee is deze standaard wereldwijd het uitgangspunt voor het APRS netwerk.

Voor alle duidelijkheid: De op deze website gegeven aanwijzingen voor de Gebruikers en Sysops zijn géén dogma’s. Het is een aanzet om met inachtneming van de genoemde beperkingen het doel zo goed als mogelijk in een zelfregulerende organisatie te bereiken.
De onder het NEWn-N Paradigm opgestelde grondbeginselen hebben niet tot doel en het potentieel om een individu te benadelen. Alle gebruikers worden gelijkwaardig behandeld.

Wat is er veranderd

de komst van paradigm is er het nodige veranderd. De generieke aliassen zoals RELAY en WIDE zijn definitief vervallen. Ook de bekende 'intelligente routing mechanismen' zoals WIDEn-N en TRACEn-N zijn veranderd of zelfs vervallen. De volgende tabel geeft een overzicht van de veranderingen:

Oud
Nieuw Voorbeeld Opmerking
WIDEn-N Vervallen Vervallen Vervallen
TRACEn-N WIDEn-N WIDE3-3 Het generieke pad dat nog gebruikt wordt
- NLn-N NL7-7 Netherlands Wide Generic Alias
- BEn-N BE3-3 Belgium Wide Generic Alias
WIDE Vervallen vervallen vervallen
TRACE Vervallen Vervallen vervallen
RELAY WIDE1-1 WIDE1-1 WIDE1-1 is de vervanging van RELAY

 

Submenu

Sponsoren en Donaties

In 2013 zijn bijdragen ontvangen van:

PE2CJ, PE1RYY, PC2KY.


Doneren of een financiele bijdrage leveren? Graag! Stuur een bericht aan PE1MEW via het
E-mail formulier.
Status = Niet alle kosten zijn gedekt door donaties.

 

Status PI1APA

Systeem: PI1APA
Operationeel
P1: 144.800
Operationeel
P2: 430.512
Off-Air

Status PI1APK

Systeem: PI1APK
Operationeel
P1: 144.800
Operationeel
 
 

Status PI1APU

Systeem: PI1APU
Operationeel
P1: 144.800
Operationeel


Status PE1MEW-10

Systeem: PE1MEW-10
Operationeel
P1: 144.800
Operationeel
I-Gate
 Operationeel

 

Status informatie

Van de verschillende systemen wordt hier de systeemstatus in kleur weergegeven.

Groen = Operationeel.
Oranje = Operationeel
met opmerkingen.
Rood = Buiten bedrijf.

 

Powered By CMSimple_XH | DCWD Design modified by PE1MEW