Dotcomwebdesign.com
APRS door PE1MEW

www.hamnet.be
APRS > PI1APA > PI1APA-Blog

PI1APA-Blog

Datum Informatie Status
22-12-2015

Na enkele maanden buiten bedrijf te zijn geweest is PI1APA weer QRV. Lekkage heeft de raspberry de das omgedaan. Momenteel draait er een nieuwe configuratie van APRX en DIGI_NED op een raspberry PI. deze configuratie heeft de mogelijkheid om ook I-Gate te zijn maar omdat het internet er nog niet is, is die functie nog niet gerealiseerd.

Op dit moment zit er nog wel een fout in de objectinformatie van de 70cme repeaters waarbij de shift +1,6 MHz is. De - in het object moet nog omgezet wordennaar een +.

 
21-8-2014

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de vernieuwing van PI1APA. De nieuwe PI1APA zal gaan draaien op een raspberry-pi. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 2x TNX-Pi en 2 mobilofoons. Deze zijn een MC80 voor 2m en een GM900 op 70cm. Als software wordt gebruik gemaakt van een combinate van APRX en DIGI_NED. Wanneer er internet toegang is op de locatie van PI1APA dan wordt ook de I-Gate actief en kan het systeem doormiddel van OpenVPN worden benaderd en beheerder. Van de volledige opbouw wordt een beschrijving gemaakt zodat anderen ook gebruik kunnen maken van de kennis van deze opstelling.

Op dit moment wordt er gewacht op een zending uit USA met de TNC-Pi's en van Deal Extreme voor de USB-WiFi-adapter. Daarna kunnen we de opbouw beginnen.

On-Air
     
4-8-2014

Na een half jaar uit de lucht te izjn geweest is PI1APA weer QRV. Eenb ezoek aan de site leerde dathet duplex filter, en de transceivers voor VHF en UHF defect waren. Ook de PC wilde even niet meer werken.

Tijdelijk is nu een APRX digi (zonder internet) op een Raspberry-PI geplaatst met een poort op 2meter. we gaan nu aan het werk om een nieuwe dueal-band digi te bouwen.

On-Air
25-8-2013 PI1APA is sinds begin augustus niet meer gehoord. Al eerder is geconstateerd dat het systeem niet meer goed werkt. Momenteel wordt gepland om het systeem voor groot onderhoud tijdelijk weg te halen. Onderzoek
31-8-2012 PI1APA is op 70cm nauwelijks te horen. bij het terugplaatsen van de PC functioneerde de TRX op 70cm prima. Volgende keer gaan weonderzoeken wat er aan de hand is. 2 meter likt goed te functioneren. Bij controle van het baken blijkt dat de tekst van de url niet klopt. Onderzoek
31-8-2012 PI1APA was sinds 29-8-2012 niet meer gehoord. Inspectie vandaag leert dat de PC defect is. Het moederbord en de voeding zijn vervangen en teruggeplaatst. Het systeem is weer operationeel.  Gereed
 6-7-2015 Er zijn regelmatig problemen met PI1APA. de Raspberry met APRX hangt zich telkens op en een duidelijke oorzaak is niet vastgesteld. Mogelijk dat er de komende weken naar gekeken gaat worden.   Onderzoek

 

Laatste update: December 22. 2015 11:19:17

Sponsoren en Donaties

In 2013 zijn bijdragen ontvangen van:

PE2CJ, PE1RYY, PC2KY.


Doneren of een financiele bijdrage leveren? Graag! Stuur een bericht aan PE1MEW via het
E-mail formulier.
Status = Niet alle kosten zijn gedekt door donaties.

 

Status PI1APA

Systeem: PI1APA
Operationeel
P1: 144.800
Operationeel
P2: 430.512
Off-Air

Status PI1APK

Systeem: PI1APK
Operationeel
P1: 144.800
Operationeel
 
 

Status PI1APU

Systeem: PI1APU
Operationeel
P1: 144.800
Operationeel


Status PE1MEW-10

Systeem: PE1MEW-10
Operationeel
P1: 144.800
Operationeel
I-Gate
 Operationeel

 

Status informatie

Van de verschillende systemen wordt hier de systeemstatus in kleur weergegeven.

Groen = Operationeel.
Oranje = Operationeel
met opmerkingen.
Rood = Buiten bedrijf.

 

Powered By CMSimple_XH | DCWD Design modified by PE1MEW